IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

Produkty


 IDEA-výroba

Tento rozsáhlý projekt umožňuje plánovat, řídit a sledovat jednotlivé výrobní stupně v rozsáhlém textilním podniku kombinátního typu.

Správa podniku

 • Údržba a vedení celopodnikových číselníků
 • Technologická příprava výroby
 • Plánování zakázek
 • Sledovaní zakázek s vazbou na kapacitní sledování surovin, strojů, pracovních sil

Přádelna

 • Evidence skladu surovin
 • Evidence prostojů
 • Sklad příze a kontrola zajištění objednávek
 • Evidence obalů
 • Laboratoř

Tkalcovna

 • Řízení výroby
 • příjem a vyhodnocení zakázek z podniku
 • plánování dílčích termínů
 • Sklady příze
  • přehled o přízích po jednotlivých tkalcovnách
  • přehled o barvách a druzích přízí
  • řízení barvení příze do útků
 • Přípravna
 • tvorba snovacích předpisů s optimalizací snované délky
 • evidence výkonu snovadel, snovaček a počtu přetrhů
 • barvení snovacích válů
 • evidence odeslaných a přijatých válů
 • zpoždění barvených válů
 • spotřeba příze z vyrobených snovacích válů
 • evidence vyrobených osnovních válů
 • výkazy šlichtařů a šlichtovacích strojů
 • sledovaní zpoždění a předstihu oproti zadání
 • evidence o navedených válech a výkony naváděček
 • evidence odpadů z osnovních válů
 • návrhy na zakládání válů na stavy
 • Tkalcovna
  • zakládání a přisoukávání válů
  • evidence prostojů dle druhů
  • výkony stavů a spotřeba nití do útku
  • výkony tkadlen, seřizovačů a mistrů
  • brutto i netto výkony
  • úkolová mzda
  • zůstatky osnov na válech
  • předpokládaný spad válů
  • inventura osnov
  • sledování kvality a skladu zboží
  • evidence vyrobených dílců
  • výroba za období
  • kvalita tkadlen, stavů a závodů
  • vyhodnocování chybovosti
  • stav skladu režného zboží
  • návrh na kompletaci dílců na palety
  • odesílání dodávek do úpravny
  • reklamační řízení ve vztahu k přádelně

Úpravna

 • Přejímka zboží z tkalcovny, vyhodnocování rozdílů
 • Kompletace položek, tisk průvodek včetně technologického postupu
 • Sledovaní výroby úpravárenských strojů
 • Operativní sledování průběhu výroby
 • Kompletace dodávek pro zákazníka a pro další výrobní stupeň

Obrubovna

 • Přejímka zboží
 • Vracení dílců k přeúpravě
 • Evidence výkonů pracovnic
  • v závodě
  • domácí pracovnice
 • Konečná úprava výrobku
 • Odesílání do expedičního skladu

Celý projekt je integrován do základního informačního systému podniku s úzkými vazbami do jednotlivých problémových oblastí.

na začátek stránkyCopyright © IDEA spol. s r.o.