IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

Produkty


 Informační systém IDEA

1. ekonomický SW

 • účetnictví - saldokonto odběratelů a dodavatelů, kniha došlých faktur, zálohové faktury, upomínky neplatičům, penalizační faktury, inventura závazků a pohledávek, příkazy k úhradě, smlouvy s dodavateli, smlouvy s odběrateli, rozpočty, sekundární hlavní kniha, pokladna, homebanking
 • fakturace - vydané faktury, zálohové faktury
 • sklady - skladování, objednávky, nákup, prodej
 • prodejna - prodej přes pokladnu, vazba na skladování
 • mzdy a personalistika
 • majetek - nehmotný a hmotný investiční majetek
 • drobný majetek - drobný hmotný investiční majetek
 • příkazy k úhradě - vystavování a automatické zaúčtování příkazů k úhradě)

2. řízení výroby

 • menších a středních podniků v oblasti textilu, strojírenství, elektrotechnického a nábytkářského průmyslu

3. bankovnictví

 • aplikační programové vybavení pro kapitálový trh - systém DON

4. šéf

 • modul šéf je určen pro vedoucí pracovníky firem. Jeho úkolem je pomáhat jim při zefektivňování činnosti firmy z pohledu organizačního i finančního - organizační tabule, směrnice, úkoly, zápisy z jednání, řízení finančních toků, statistiky


Copyright © IDEA spol. s r.o.