IDEA spol.s r.o., podnikové informační systémy, informační systémy pro bankovnictví, ekonomický software s přístupem přes telefon a Internet, prodej značkového hardware, internetové databázové aplikace, Caché, Internet, účetní software, ekonomický software, účetnictví, mzdy,mzdy a personalistika, fakturace, příkazy k úhradě, homebanking, kniha došlých faktur, upomínky neplatičům, penalizační faktury, zálohové faktury, odpis pohledávek, smlouvy s odběrateli, majetek, drobný majetek, intranet, SW pro kapitálový trh, software pro kapitálový trh, software pro banky, software pro spořitelny, programování na zakázku, software na zakázku, řízení výroby, řízení textilní výroby, sklady, prodejna, odbyt, řízení strojírenské výroby

IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

Produkty


 Mzdy a personalistika

Projekt Mzdy a personalistika je jedním z modulů ekonomického systému IDEA-ekonomika, který může být provozován i samostatně. Projekt provádí správu personálních údajů o pracovníkovi a vede kompletní mzdovou agendu podniku se všemi potřebnými výstupy.

Základní charakteristika:

 • správa trvalých údajů o pracovníkovi včetně personálních dat mnoha alternativními způsoby - standardní obrazovky
 • dávkové změny
 • hromadné změny
 • změny údajů v budoucnu
 • evidence dětí, školení, kursů, stálých příplatků, ...
 • propracovaný srážkový systém, zajišťující srážení mzdy ze správné třetiny mnoha způsoby, obsahující mimo jiné
 • exekuce, cese, půjčky
 • srážky do spořitelny, na běžný účet, srážky postžira
 • srážky do vnitropodnikové záložny
 • srážky penzijního připojištění
 • srážky právnickým a fyzickým osobám
 • mnoho druhů podnikových srážek
 • specifikaci pevné částky dobírky
 • možnost libovolně mnoha výskytů jednoho druhu srážky
 • možnost srážení zbytku výplaty u všech druhů srážek
 • automatické ukončování čtvrtletí spojené s přepočtem průměrů pro pracovně právní účely i pro dávky nemocenského pojištění
 • snadná manipulace s konfigurací
 • možnost vyplácení příspěvku na penzijní připojištění
 • systém pro výpočet a proplácení 13. a 14. platu
 • mnohé nástroje pro maximální možné přizpůsobení projektu zvyklostem a potřebám uživatele prostřednictvím
 • individuálního pojmenování složek mzdy
 • tvorby matričních formulářů - například ve formě nástupního či přestupního listu
 • tvorby měsíčních formulářů - například ve formě píchačky nebo úkolového listu
 • popisu vlastních mzdových rozborů
 • celé řady základních mzdových sestav
 • výplatní pásky, výčetky platidel, podpisové listiny, složenky pro zasílání mezd poštou, příspěvky odborů
 • sestavy srážek, dávek nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, daní
 • tisk hromadných příkazů k úhradě srážek a zdravotního pojištění
 • množství potvrzení a rozborů
 • standardní mzdové rozbory
 • uživatelsky definovatelné rozbory
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a pro SVP
 • sestavy pro personalistiku
 • stavy pracovníků, nástupy a výstupy, narozeniny, jubilea, sestavy srážek, příplatků, dětí, žebříčky mezd
 • propojení s účetnictvím - exporty dat do IDEA-účetnictví i do externího účetnictví
 • předávání dat bankovním ústavům - ČS a.s., IPB a.s., KB a.s., Česká pošta a.s.
 • modul pro vystavování smluv s pracovníkem
 • modul pro výběr pracovníků
 • modul ročního zúčtování daně
 • současná bezkonfliktní práce mnoha mzdových účetních v síti
 • evidence všech změn v databázi v čase s možností jednoduchých výletů do minulosti
 • systém řízení přístupových práv uživatelů na úrovni menu, programu nebo dokonce jednotlivých datových položek
 • systém tvorby vlastních nabídkových menu jednotlivým uživatelů
 • možnost řízení přístupu k datům na základě výplatního místa, střediska či divize
 • nástroje pro efektivní import dat z existujících subsystémů
 • možnost rozličného exportu dat - do textových souborů, textových editorů, tabulkových kalkulátorů
 • moduly pro import dat z libovolného množství nadstaveb jako jsou docházkové a stravovací systémy, úkolové mzdy, evidence služebních jízd a podobně

na začátek stránkyCopyright © IDEA spol. s r.o.