IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

Produkty


 IDEA - šéf

Tento projekt je určen pro vedoucí pracovníky firem. Jeho úkolem je pomáhat jim při zefektivňování činnosti firmy z pohledu organizačního i finančního.

Organizační struktura firmy se v tomto projektu popisuje pomocí postů (klobouků) ve firmě. Tyto klobouky definují firemní hierarchii a určují vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Je možné obsazovat jednotlivé klobouky ve firmě konkrétními zaměstnanci nebo nechat klobouk dočasně neobsazený. V popisu jednotlivých klobouků se definují odpovědnosti a pravomoci pracovníků. Každý klobouk potřebuje pro svoji činnost jisté vstupy a jeho úkolem je produkovat konkrétní produkty.

V dalším modulu se sledují výsledky jednání se zákazníkem, stanovují se další kroky nutné pro zajištění jeho spokojenosti a přiřazují se úkoly spolupracovníkům. Touto evidencí se podporuje budování firemní paměti obchodních informací.

Při finančním plánování se definují finanční koše, které představují rozpočty určené na konkrétní investice. Tyto koše se plní v závislosti na financích skutečně přijatých do firmy pomocí kalkulací. Na každý typizovaný i speciální příjem je možné stanovit jeho kalkulaci a tím určit rozdělení financí do košů. Každý výdej financí se provádí z přesně určeného finančního koše. Při tom prochází různými stadii od zadání požadavku k jeho schválení až po realizaci.

Copyright © IDEA spol. s r.o.