IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

IDEA spol. s r.o. poskytuje komplexní služby v těchto oborech:


 ARCHIV

Aktuální verze IDEA-mzdy 2010.01

ze dne 22.1.2010 obsahuje zejména zákonné změny ve výpočtech výplat platné od 1.1.2010.

Nejdůležitější novinky :

1) Změny zákonných sazeb a parametrů s platností od 1.1.2010
2) Rozšíření v tisku a exportu Přehledu o výši pojistného
3) Úpřesnění a rozšíření zpracování ELDP a výpočtu důchodového věku

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém ve verzi alespoň 7.4 build 334, která byla uvolněna do distribuce 26.1.2009.

Oznamujeme Vám, že došlo ke změně telefonního čísla v naší kanceláři v Praze.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA V PRAZE

Tel. +420 227 629 450 Fax. +420 227 629 455

Aktuální verze IDEA-mzdy 2009.10

ze dne 23.10.2009 obsahuje zejména změny týkající se výpočtu a vykazování náhrad za dočasné pracovní neschopnosti a karantény.

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém ve verzi alespoň 7.4 build 334, která byla uvolněna do distribuce 26.1.2009.

Aktuální verze IDEA-mzdy 2009.04

ze dne 20.4.2009. Jedná se o verzi projektu obsahující export dat pro statistické šetření (Trexima) a provozní vylepšení změn ve výpočtech a zpracování výplat.

nejdůležitější novinky:

- Export dat pro statistické šetření (Trexima) ve formátu platném od roku 2009
- Možnost zadávání nových matric do budoucího měsíce
- Změny a rozšíření do tisků přílohy k žádostem u nemocenských roku 2009
- Změny ve výpočtech náhrad za pracovní neschopnosti

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém ve verzi alespoň 7.4 build 334, která byla uvolněna do distribuce 26.1.2009.

Aktuální verze IDEA-mzdy patch 2009.01a

ze dne 5.2.2009:

Tato verze obsahuje opravu všech dosud objevených problémů ve verzi 2009.01. Předpokládá se, že verze IDEA-mzdy 2009.01 je již nainstalovaná.

Seznam vyřešených problémů :

1) Rozšíření počtu řádků pro PN - [ne]pracovní úraz
2) Přílohy k žádostem u nemocenských roku 2009
3) Seznam nemocí na zápočtovém listu
4) Problémy v komunikaci s ČSSZ-přihlášky/odhlášky

Tuto verzi je možné instalovat pouze do databázového serveru Caché verze 5.0 a vyšší, které bylo nainstalováno jako Unicode a do kterého je již úspěšně instalován IDEA-systém ve verzi 7.4 build 344 a vyšší.

Pro tuto instalaci nejsou vyžadována v operačním systému práva Administrátora.


Aktuální verze IDEA-mzdy 2009.01

ze dne 26.1.2009. Přehled řešených bodů:

- Změny ve výpočtech DNP, sociálního zabezpečení a důchodového pojištění od 1.1.2009
- Změny ve výpočtech daní a ročního zúčtování za rok 2008
- Změny v ELDP a hlášení na ČSSZ
- Rozdělení M103-příjmení, jméno, titul na samostatné údaje
- Zavedení Individuálních kalendářů zaměstnanců

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém ve verzi alespoň 7.4 build 344, která byla uvolněna do distribuce 26.1.2009.

Aktuální verze IDEA-mzdy 2008.09

ze dne 26.8.2008. Jedná se o verzi projektu obsahující změny ve výpočtech DNP platné od 1.9.2008 (a na přelomu srpna a září 2008) a úpravu ve výpočtu PPZ-povinného pojištění zaměstnanců.

Sazba pro výpočet nemocenského při pracovní neschopnosti a karanténě za první tři kalendářní dny se mění od 1.9.2008 ze 60% na 25%. Další sazby pro výpočet nemocenského při pracovní neschopnosti a karanténě se nemění. Zůstává také, že odpracoval-li zaměstnanec v 1. dnu pracovní neschopnosti a nebo karantény část směny, nemocenské za takový den nenáleží! (Stejně jako u OČR.) Tento den je ale prvním dnem pracovní neschopnosti a nebo karantény. Další změnou je, že nemocenské při karanténě náleží i v případě, že karanténa trvá méně než 4 KD; tj. nemocenské náleží vždy od 1. dne karantény Přechodná ustanovení říkají, že pokud vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa dne 30. nebo 31. srpna a trvá i v září, nemocenské se poskytuje za 1. a 2. září ve výši 60% denního vyměřovacího základu.

Ministerstvo financí upřesnilo postup při stanovení základu pro výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Při dosažení maximálního vyměřovacího základu, v letošním roce ve výši 1 034 880 Kč, se z příjmu zaměstnance nad tuto výši sociální pojištění neodvádí. Podle stanoviska MF ČR zveřejněného dne 16. 6. 2008 je nutné pro účely zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání postupovat tak, že se pojistné na úrazové pojištění odvede z příjmů, které podléhají odvodu sociálního pojištění, avšak bez ohledu na stanovení maximálního vyměřovacího základu.

Zaměstnavatel je tedy povinen vypočítat pojistné na úrazové pojištění ze základu, který je shodný s postupem pro stanovení vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení, avšak bez ohledu maximální vyměřovací základ.

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém minimálně ve verzi 7.1 build 167 nebo novější.

Instalační soubory naleznete zde.

Upgrade IDEA-majetek 7.6.
Nainstalujte si!! Dne 28.1.2008 byla uvolněna nová verze IDEA-majetek 7.6. Aplikace reaguje na legislativní změny roku 2008. Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-majetek verze 7.6.


Aktuální patch projektu IDEA-mzdy 2008.07a

ze dne 4.8.2008. Od 30.června 2008 nenáleží nemocenské za jakýkoliv den, v němž zaměstnanec pracoval v tom zaměstnání, z něhož se mu nemocenská poskytuje, tedy nenáleží ani za první den pracovní neschopnosti. Poskytování nemocenského za první den pracovní neschopnosti, v němž zaměstnanec po část směny pracoval, nebude právní úpravou zavedeno ani od 1. září 2008.

Instalační soubory naleznete zde.

Aktuální verze IDEA-mzdy 2008.07

ze dne 24.6.2008. Jedná se o verzi projektu obsahující zejména změny ve výpočtech DNP platné od 30.6.2008, opravy chybných částí algoritmů pro VČ/NP a stanovování vyměřovacích základů SZ ze základní letošní verze 2008.01 a drobná provozní vylepšení.

Hlavní úprava ve výpočtech DNP se týká uživatelů, kteří zpracovávají mzdy pro velké organizace. Vzhledem k datu účinnosti předpisu od 30.6.2008 je nutné aktualizovat na tuto verzi v případech výskytů pracovních neschopností započatých 28.-30.6.2008, tedy před zpracováním mezd za červen.
Ostatní uživatelé budou moci aktualizovat až před zpracováním mezd za červenec nebo (pokud nechtějí instalovat celou verzi) si musí ručně před zpracováním 07/2008 změnit následující parametr v konfiguraci "% DNP pro kalendářní dny 1-3 :" na hodnotu 60%.

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém minimálně ve verzi 7.1 build 167 nebo novější.

Instalační soubory naleznete zde.

Aktuální verze IDEA-mzdy 2008.05

ze dne 16.5.2008 obsahuje zejména opravy chybných částí algoritmů ze základní letošní verze 2008.01 a drobná provozní vylepšení.

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém minimálně ve verzi 7.1 build 167 nebo novější.

Instalační soubory naleznete zde.

Aktuální verze IDEA-mzdy 2008.01

ze dne 22.1.2008 obsahuje zejména legislativní novinky platné od 1.1.2008.

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém minimálně ve verzi 7.1 build 167 nebo novější.

Instalační soubory naleznete zde.

Nová verze IDEA-sklady 7.6
Nainstalujte si!! Dne 3.1.2008 byla uvolněna nová verze projektu IDEA-sklady 7.6. Instalační soubory, popisy provedených úprav a pomocné soubory naleznete na stránce Soubory ke stažení: IDEA-sklady 7.6.

Aktuální verze IDEA-mzdy 2007.07

ze dne 27.6.2007 obsahuje běžné opravy a rozšíření původní funkcionality provedené od minulé verze.
Nově je v této verzi zavedena kontrola čerpání licence IDEA-mzdy oproti počtu matric licencovaných ve smlouvě.

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém ve verzi 7.1 build 167.

Instalační soubory naleznete zde.

Aktuální PATCH pro verzi IDEA-mzdy 2007_01
ze dne 6.2.2007 upravuje výpočet ročního zúčtování daně pro žáka/studenta/připravujícího se na budoucní povolání - je nutné nainstalovat před tím, než budete zpracovávat roční zúčtování daně

dále byla opravena chyba ve výpočtu ZP u příspěvku na penzijní připojištění - pokud používáte příspěvek na penzijní připojištění, je nutné nainstalovat opravu OKAMŽITĚ !!!

Instalační soubory naleznete zde.

Nová verze IDEA-mzdy 2007_01
Nainstalujte si!! Dne 24.1.2007 byla uvolněna nová verze IDEA-mzdy 2007_01.
Jedná se o verzi projektu vydanou zejména na základě potřeby distribuce legislativních změn roku 2007.

Před instalací této verze mezd je nutné mít nainstalované provozní prostředí IDEA-systém ve verzi 7.1 build 167.

Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-mzdy verze 2007_01.
Prostudujte si pozorně Průvodní dopis s popisem novinek v této verzi.

Nová verze IDEA-systém 7.1 build 167
Nainstalujte si!! Dne 20.1.2006 byla uvolněna nová verze provozního prostředí IDEA-systém.
Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-systém verze 7.1 build 167.

Nová verze IDEA-sklady 7.5
Nainstalujte si!! Dne 13.1.2006 byla uvolněna nová verze projektu IDEA-sklady 7.5. Instalační soubory, popisy provedených úprav a pomocné soubory naleznete na stránce Soubory ke stažení: IDEA-sklady 7.5.

Nová verze IDEA-ekonomika 2005_12
Nainstalujte si!! Dne 22.12.2005 byla uvolněna nová verze IDEA-účetnictví a IDEA-fakturace označenou číslem 0512. Tato verze obsahuje především úpravy související s ukončením podpory IDEA-účetnictví ke 31.12.2005 a s přechodem na účetní systém NENCY firmy NewLink Moravia.
Instalační soubory a dokumentace Vám byly zaslány e-mailem dne 23.12.2005.
Prostudujte si pozorně Průvodní dopis s popisem novinek v této verzi.

Nabídka zaměstnání
- přijmeme nového zaměstnance na pozici programátor Java. Práce na plný úvazek v Praze.     Více »

Nová verze IDEA-mzdy 2005_09
Nainstalujte si!! Dne 13.9.2005 byla uvolněna nová verze IDEA-mzdy 2005_09. Jedná se o verzi projektu vydanou zejména na základě potřeby distribuce novinek a zpřesnění týkající se agendy ELDP a komunikace s ČSSZ (přihlášky/odhlášky zaměstnanců).
!!! Pokud mezi vyřešenými požadavky neobjevíte novinku, která se vás týká, není potřeba tuto verzi instalovat.
Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-mzdy verze 2005_09.
Prostudujte si pozorně Průvodní dopis s popisem novinek v této verzi.

Upgrade IDEA-majetek 7.5.
Nainstalujte si!! Dne 18.8.2005 byla uvolněna nová verze IDEA-majetek 7.5. Aplikace byla doplněna o některé nové funkce v programech "daňové odpisy" (ZPDO) a "účetní odpisy" (ZPUO). Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-majetek verze 7.5.

Nová verze IDEA-systém 7.0
Nainstalujte si!! Dne 12.7.2005 byla uvolněna nová verze provozního prostředí IDEA-systém.
Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-systém verze 7.0.

Nová verze IDEA-mzdy 2005_03
Nainstalujte si!! Dne 31.3.2005 byla uvolněna nová verze IDEA-mzdy 2005_03. Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-mzdy verze 2005_03. Prostudujte si pozorně Průvodní dopis s popisem novinek v této verzi.

Konference InterSystems DEVCON 2005
Ve dnech 27.2.-2.3. se v americkém Rancho Mirage v Californii sešlo několik stovek odborníků, především pak vývojářů využívajících nosné produkty společnosti InterSystems, Caché a Ensemble. Za společnost IDEA se DEVCONu zúčastnil Ing. Martin Fukátko a Michal Zadražil.

Upgrade IDEA-majetek 7.4.
Nainstalujte si!! Dne 1.3.2005 byla uvolněna nová verze IDEA-majetek 7.4. Tato verze obsahuje legislativní úpravy v zákoně o dani z příjmu v části odpisování majetku, platné od 1.1.2005. Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-majetek verze 7.4.

Mgr. Pavel Bezstarosti úspěšně složil obě zkoušky Caché Certified Expert a získal licenci Caché Certified Expert Application Development & System Management   Více »

Nová verze IDEA-systém 6.9
Nainstalujte si!! Dne 21.12.2004 byla uvolněna nová verze provozního prostředí IDEA-systém. Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-systém verze 6.9.

Nabídka zaměstnání
- přijmeme nového zaměstnance na pozici programátor/analytik. Práce na plný úvazek v Praze.     Více »

Záplata IDEA-mzdy 2005_01d
Nainstalujte si!! Dne 31.1.2005 byla uvolněna záplata IDEA-mzdy verze 2005_01d. Týká se změn výpočtu srážek exekucí. Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-mzdy verze 2005_01.

Nová verze IDEA-mzdy 2005_01
Nainstalujte si!! Dne 12.1.2005 byla uvolněna nová verze IDEA-mzdy 2005_01. Instalační soubory naleznete na stránce IDEA-mzdy verze 2005_01. Prostudujte si pozorně Průvodní dopis, ke kterému je přiložen Objednací formulář programu eRELDP.

Nová verze IDEA-účto a IDEA-fakturace 0501
Dne 21.12.2004 byla uvolněna nová verze projektu IDEA-účto a IDEA-fakturace 0501. Tato verze obsahuje především úpravy týkajících se změn v DPH platných od 1.1.2005. Pečlivě prostudujte zejména Dopis k verzi 0501 a také aktualizovaný dokument obsahující popis jednotlivých kódů soupisů DPH pro dodavatelské a odběratelské faktury (popis nově vytvořených soupisů DPH je napsán červeně).

Informace pro uživatele projektu IDEA-mzdy
- na základě ustanovení zákona č. 438/2004 Sb. nebude od 1. 8. 2004 již možný odpočet na zdravotním pojištění za lidi, za které je plátcem pojistného stát. Podle informací z VZP platí toto ustanovení od zpracování mezd za měsíc 08/2004. Nastavte si tedy v konfiguračním programu %MZDCFG5-další parametry parametry:

Nová verze IDEA-účto a IDEA-fakturace 0404
Dne 21.6.2004 byla uvolněna nová verze projektu IDEA-účto a IDEA-fakturace 0405. Tato verze obsahuje především další část úprav týkajících se změn v DPH platných od 1.5.2004. Pečlivě prostudujte zejména Dopis k verzi 0405 a také dokument o novém zpracování DPH.

1.- 2.6. jsme se zúčastnili dvoudenního pracovního semináře Caché symposium v Praze.
Kromě technologických novinek v postrelačním databázovém systému Caché v.5.1 byl představen nový produkt společnosti Intersystems - ENSEMBLE.
V odpoledním bloku Prezentace zajímavých řešení partnerů a zákazníků InterSystems představil Mgr.Pavel Bezstarosti IDEA Web Systém.

12.5.2004 jsme připravili do projektu IDEA-mzdy nástroj na konverzi starých čísel sporožir a vkladních knížek (SÚ/VK).
Toto přečíslování vstoupilo v platnost od 1.4.2004. Po dobu pěti let bude ČS a.s. přijímat platby směřované na stará čísla SÚ/VK. Postupně ale bude nutné upravit bankovní spojení u všech zaměstnanců se starými čísly SÚ/VK. Pro zjednodušení jsme připravili sadu programů, které tento proces mohou v případě větších objemů dat zjednodušit.
Objednávka.

Nainstalujte si!! Dne 6.5.2004 byl rozeslán upgrade modulu IDEA-fakturace, ve kterém byly provedeny dvě zásadní změny:
  a) tisk bankovního spojení dodavatele ve formátu IBAN na faktury vystavené do zahraničí
  b) možnost zakázat tisk tabulky DPH pro faktury, u kterých je na všech řádcích použita sazba DPH 0%


Nová verze IDEA-účto a IDEA-fakturace 0404
Dne 30.4.2004 byla uvolněna nová verze projektu IDEA-účto a IDEA-fakturace 0404. Tato verze obsahuje 1.část úprav týkajících se změn v DPH platných od 1.5.2004. Před instalací si pečlivě prostudujte zejména Dopis k verzi 0404 a také dokument o novém zpracování DPH.

Nová verze IDEA-sklady 7.4
Nainstalujte si!! Dne 28.4.2004 byla uvolněna nová verze projektu IDEA-sklady 7.4. Instalační soubory, popisy provedených úprav a pomocné soubory naleznete na stránce Soubory ke stažení: IDEA-sklady 7.4.

Nová verze IDEA-mzdy 2004.02
Nainstalujte si!! Dne 24.2.2004 byla uvolněna nová verze projektu IDEA-mzdy. Instalační soubory, popisy provedených úprav a pomocné soubory naleznete na stránce IDEA-mzdy 2004.02.

Nová verze IDEA-systém 6.7
Nainstalujte si!! Dne 24.2.2004 byla uvolněna nová verze provozního prostředí IDEA-systém. Instalační soubory, popisy provedených úprav a pomocné soubory naleznete na stránce IDEA-systém verze 6.7.

IDEA v tisku
V časopise Network Computing 6/03 vyšla případová studie Kapitálový trh snadno a rychle popisující systém DON vyvinutý v kooperaci společností AUDMIN a IDEA využívaný Českou spořitelnou pro podporu kapitálového trhu.

Časopis IT-System 6/03 uveřejnil rozhovor s Ing.Martinem Fukátkem, ředitelem společnosti IDEA s názvem Jsou už karty rozdány? o potenciálu českého trhu s ERP systémy.

Nová verze IDEA-mzdy
Nainstalujte si!! 20.1.2004 byla rozeslána nová verze IDEA-mzdy verze 2004_01 (na vyžádání na info@idea.cz). Podrobněji o provedených úpravách v průvodním dopise.
Pokud se Vám nedaří instalace nebo máte jiné potíže, poradíme Vám Více »

Nová verze IDEA-systém 6.5.
Nainstalujte si!! 12.9. byla rozeslána nová verze IDEA-systém verze 6.5. (na vyžádání na info@idea.cz). Podrobněji o provedených úpravách v průvodním dopise.

Zveme Vás na dvě školení:
1/   Školení pro správce IDEA-systému.
Máte možnost zvolit si jeden ze dvou termínů školení:
23.9.2003, úterý nebo 6.11.2003, čtvrtek    Více »

2/   Školení pro uživatele aplikace IDEA-mzdy.
Také tady máte možnost zvolit si jeden ze dvou termínů školení:
25.9.2003, čtvrtek nebo 20.11.2003, čtvrtek    Více »

Nová verze IDEA-účto
Nainstalujte si!!17.7. byla rozeslána nová verze projektů IDEA-účto a IDEA-fakturace verze 0307(na vyžádání na info@idea.cz). Podrobněji o provedených úpravách v průvodním dopise.

Caché symposium v Praze - 4.-5.6.
Pro ty, kteří se letos nedostali do Las Vegas na Caché Devcon uspořádala česká pobočka Intersystems symposium. Byly prezentovány nejžhavější novinky v Caché a plány Intersystems na další období jak v oblasti technické, tak v oblasti vývoje vztahů s partnery a zákazníky. Z našich produktů byl naší partnerskou společností AUDMIN prezentován software pro kapitálový trh DON.

Konference a seminář "Caché 2003" se jako už několik minulých let konal v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24. - 25.4. v hotelu Relax.> Ing. Jaroslav Šípek prezentoval vývojové a provozní prostředí IWS/IDEA Web Systém založený na serverových technologiích Caché/CSP a na klientské straně na internetovém prohlížeči. Mgr. Pavel Bezstarosti pak vystoupil s přednáškou na téma Historie, současnost a budoucnost M-technologie.

Konference CACHÉ DEVCON 2003 . Ve dnech 23.-26.2. se v americkém Las Vegas sešlo několik stovek odborníků, především pak vývojářů využívajících nosný produkt společnosti InterSystems, databázovou platformu Caché. Celkově bylo na konferenci zastoupeno na třicet států, včetně výpravy z České republiky. Ze společnosti IDEA se DEVCONu zúčastnil ředitel vývoje Mgr.Pavel Bezstarosti. Samotná akce se uskutečnila v jednom z nejznámějších hotelů proslulého města hazardních her – Caesars Palace.

Zpět »
Informační systém IDEA
Software pro řízení vašeho podniku s kompletním servisem
Základní vlastnosti Informačního systému IDEA »
IDEA-Intranet
poskytne vedoucím pracovníkům snadný a přehledný přístup k aktuálním datům Informačního systému IDEA
IDEA Web Systém
rychlá tvorba web aplikací přímo z Caché
Více »Sídlo: Antala Staška 1859/34, Praha 4-Krč, tel. (+420) 296 508 460, fax (+420) 296 508 465 info@idea.cz
Pobočka: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice, tel. (+420) 466 613 670, fax (+420) 466 613 620

Copyright © IDEA spol. s r.o.

[CNW:Counter]