IDEA s.r.o.IDEA s.r.o.
  Hlavní strana | Produkty | Služby | Reference | O firmě | Napište nám | Soubory ke stažení 

Soubory ke stažení


  Informace k mimořádným odpisům majetku v r. 2009-2010

V roce 2009-2010 je možné uplatnit mimořádné odpisy majetku.

V rámci protikrizových opatření byl s účinností od 20. července 2009 novelizován Zákon o daních z příjmů, a to Zákonem č. 216/2009 Sb.. Jednou z důležitých změn jsou mimořádné odpisy, jejichž cílem je daňová podpora pořizování nového hmotného majetku.

Mimořádné odpisy lze uplatnit jen u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 nebo 2 za podmínky, že byl pořízen v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Mimořádné odpisy se netýkají majetku, který se daňově odpisuje metodou časových odpisů podle § 30 odst. 4 Zákona o daních z příjmů nebo metodou výkonového odpisování podle § 30 odst. 5 Zákona o daních z příjmů.

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100% vstupní ceny majetku za 12 měsíců, hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 za 24 měsíců.

Pravidla pro uplatnění mimořádných odpisů

Poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Výše odpisů za první zdaňovací období u odpisové skupiny 1 činí 1/12 vstupní ceny za každý měsíc, tj. cca 8,33% vstupní ceny majetku.

U odpisové skupiny 2 uplatní poplatník za prvních 12 měsíců odpisy rovnoměrně do výše 60% vstupní ceny majetku, tj. 1/12 ze 60% vstupní ceny za každý měsíc následující po uvedení do užívání (5% vstupní ceny) a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40% vstupní ceny hmotného majetku (cca 3,33% vstupní ceny měsíčně).

Jak použít projekt IDEA-majetek pro uplatnění mimořádných odpisů ?

Pro uplatnění mimořádných odpisů je nutné ručně upravit daňový odpisový plán.

Nejprve si „na papíře“ vypočítejte roční odpisy.
Potom vypočítané hodnoty zapište do plánu odpisů celkovou částkou pro příslušný rok.

Příklad:

Poplatník pořídil v červenci 2009 nový osobní automobil a ve stejném měsíci uvedl automobil do užívání. Vstupní cena automobilu je 480 tis. Kč.

Poplatník může uplatnit mimořádné odpisy podle Zák. č. 216/09 Sb..

R. 2009 - 5 x 24 tis. = 120 tis. Kč
R. 2010 - 7 x 24 tis.(168 tis. Kč) + 5 x 16 tis. (80 tis. Kč) = 248 tis. Kč
R. 2011 - 7 x 16 tis. = 112 tis. Kč

Technické zhodnocení majetku

Technické zhodnocení obecně zvyšuje vstupní cenu hmotného majetku a hodnota technického zhodnocení se promítá do výše odpisů majetku. Dojde-li však k technickému zhodnocení hmotného majetku, u kterého jsou uplatňovány mimořádné odpisy, nemá to na výši mimořádných odpisů vliv. Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného podle § 30a nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se samostatně metodou zrychleného nebo rovnoměrného odpisování.Copyright © IDEA spol. s r.o.