Seminář Caché I (DBI017) na MFF UK v ZS 2005/2006

Termíny a místo konání

Související semináře na MFF UK

Referáty

Referáty v LS 2004

Anotace

Historie a principy Caché. Postrelační databáze Caché, její skriptovací jazyky Caché Object Script a Caché Basic. Unified Data Architecture spojující objektovou technologii Caché Objects a implementaci SQL v Caché spolu se specifickými rozšířeními v Caché SQL. Nástroje pro vývoj internetových aplikací Caché Server Pages. Dostupnost pomocí ActiveX, .NET, Java, C++, ODBC, JDBC a propojení přes SQL gateway. Bude probírána interní organizace databází, nástroje pro správu a konfiguraci, problematika návrhu praktických vícejazyčných a temporálních datových struktur.

 1. Úvod, historie a principy Caché
 2. Unified Data Architecture - koexistence objektového a relačního světa
 3. Caché studio
 4. Objektová technologie Caché Objects
 5. Hierarchie a návrhy tříd v Caché
 6. Caché SQL - implementace SQL, specifická rozšíření
 7. Skriptovací jazyky Caché Object Script a Caché Basic
 8. Caché Server Pages - objektově orientovaný vývoj webových aplikací
 9. XML - import, export, schemata, Web services, SOAP klient
 10. Caché connectivity - ActiveX, .NET, Java, C++, ODBC, JDBC, SQL gateway
 11. Logická a fyzická struktura databází, nástroje pro správu, zálohování
 12. Problematika návrhu síťových a vícejazyčných aplikací
 13. Návrhy temporálních datových struktur

Annotation

Caché is a postrelational database management system optimized for the rapid development and deployment of high-performance, massively scalable Web and client/server applications. History a principles of Caché. Postrelational database Caché, scripting languages Caché Object Script and Caché Basic. Unified Data Architecture, object technology Caché Objects and SQL implementation Caché SQL. Caché Server Pages - fast Web application development. Caché connectivity via ActiveX, .NET, Java, C++, ODBC, JDBC and connection via SQL gateway. Logical and physical organisation of the database, management and configuration tools. Design of multilingual and temporal data structures.

 1. History a principles of Caché
 2. Unified Data Architecture
 3. Caché studio
 4. Object technology Caché Objects
 5. Caché class hierarchy
 6. Caché SQL - implementation of SQL, specific extensions
 7. Scripting languages Caché Object Script and Caché Basic
 8. Caché Server Pages
 9. XML - import, export, XML schema, Web services, SOAP client
 10. Caché connectivity - ActiveX, .NET, Java, C++, ODBC, JDBC, SQL gateway
 11. Logical and physical organisation of the database, management and configuration tools
 12. Design of multilingual and multi-user applications
 13. Design of temporal data structures

Caché stránky


M technology stránkyMgr. Pavel Bezstarosti

IDEA spol. s r.o., Krčská 51, 140 00 Praha 4
e-mail: Pavel.Bezstarosti@idea.cz , http://www.idea.cz
telefon:+420/2/44 098 258, fax:+420/2/44 098 259