22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 1 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků Jen řady            <1> IDEA-mzdy Jen požadavky         > Vše Jen zadavatelé        > Vše Jen skupiny           > Vše Jen řešitelé          > Vše Jen priority          > Vše Jen verze             > Vše Podmínka              : <bez omezení> Předmět obsahuje      : <bez omezení> Požadavek obsahuje    : <bez omezení> Příznak obsahuje      : <bez omezení> Vyřešené/Nevyřešené/* ? *=vše Datum zadání od       : Od začátku do : Do konce Datum vyřešení od  : 20102009 do : Do konce Požadovaný termín od  : Od začátku do : Do konce Poslední změna od  : Od začátku do : Do konce Třídit podle          : P- Jak stránkovat        ? 0-běžně Jaké texty tisknout   ? 1-jen uživatelské Jaké rozložení        ? 1-standardní Převést do řady       : <nepřevádět> Sumáře podle          : <bez sumáře> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MZD 2040590.1 26102009 26102009 PB PB MZD 5N Rozšířit mechanismus výplat z jiných středisek Zadání : Je třeba rozšířit mechanismus výplat z jiných středisek tak, aby bylo možné jednodušeji zadat následující : - na jiném středisku zaměstnanec pracoval X hodin, které by se měly proplatit základní mzdou - na jiném středisku zaměstnanec pracoval Y hodin, které by se měly proplatit průměrem - na jiném středisku zaměstnanec pracoval Z hodin, které by se měly proplatit zadanou sazbou Všechna takto zadané hodiny a z nich odvozené Kč by se měly projevit v účetnictví a podkladech pro něj. Řešení : 1) rozšířen program %MZDZJS-výplaty z jiných středisek - přidány vstupy pro zadání    Hodiny k přičtení     :                                                                                                    Hodiny k výpočtu základním platem   :                         Hodiny k výpočtu průměrem           :                         Hodiny k výpočtu sazbou             :              Sazba    : - odpovídajícím způsobem upraven výpočet výplat pro výše uvedená data 2) upraven centrální rozúčtovávací program - všechny programy na export dat do účetnictví berou výše zadaná/spočítaná data do úvahy 3) upraveno zobrazování informací při zadávání výplat pod povelem J-data z jiných středisek - toto je k dispozici při %MZDZRA-měsíční zadání dle řádku na stejném místě, kde se zadává třeba P-počítej 4) upraven program %MZDT126-výplaty z jiných středisek 5) upraveny všechny programy z podmenu IDEA-mzdy / tisky / rozbory středisek a zakázek                                                                             rozbory středisek a zakázek..                                                               ^%MZDT217 1. sumář vp po střediscích a zakázkách     ^%MZDT218 2. součet vp po střediscích                ^%MZDT219 3. součet vp po zakázkách             

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 2 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     ^%MZDT220 4. detaily převodů po zaměstnancích        ^%MZDTMRS 5. rozbory vč. převodů středisek       MZD 2040591.1 26102009 26102009 PB PB MZD 5N Potvrzení o zdanitelných příjmech Řešení : Opraven program %MZDT038-Potvrzení o zdanitelných příjmech ve formátu "od roku 2009" - při tisku ve formátu RTF se tisknou očekávané 0 do řádků 4+7+10 týkajících se let 2005-2007        * dosud se tisknulo "prázdno" - při tisku mimo formát RTF se tisknou u řádku 4 resp. 5 správné odkazy na roky 2005-2007 resp. 2008       * dosud se chybně tisknuly roky posunuté o 1 dál, tj. 2006-2008 resp. 2009 MZD 2040592.1 03112009 03112009 PB PB MZD 5N Výpočet důchodového věku I Zadání : V programu %MZDT005 je špatně vypočítán datum nároku na důchod asi od data narození 1.7.1953 Např. osč 1045/577 to mají ještě dobře, ale 505/709 mají navíc připočteno 6 měsíců                                                                                        (mělo by být) 22       1045 ... 01.06.1950/411   2                                        01.12.2012 29        577 ... 12.08.1953/046   2          2            19.04.2001       12.12.2012 97        505 ... 01.07.1950/113   2                                        01.07.2013 (1.1.2013) 22        709 ... 31.07.1950/039   2                                        31.07.2013 (31.1.2013) Viz : http://www.sfinance.cz/osobni-finance/informace/starobni-duchod/duchodovy-vek/ Důchodový věk Jednou z podmínek odchodu do starobního důchodu je dosažení potřebného věku, tzv. důchodový věk. Důchodový věk činí     * u mužů 60 let,     * u žen           o 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,           o 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,           o 55 let, pokud vychovaly dvě děti,           o 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo           o 57 let pokud pojištěnci dosáhli tohoto věku do 31. prosince 1995. U pojištěnců, kteří dosáhnou věkových hranic uvedených výše v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012, se důchodový věk stanoví tak, že ke kalendářnímu měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhl této hranice, se přičítají u mužů dva kalendářní měsíce a u žen čtyři kalendářní měsíce za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. prosinci 1995 do dne dosažení věkových hranic uvedených výše. Za důchodový věk se považuje věk dosažený v takto určeném kalendářním měsíci v den, který se číslem shoduje se dnem narození pojištěnce. Po 31. prosinci 2012 činí důchodový věk, pokud pojištěnci nedosáhli důchodového věku dle zvyšování uvedeného výše:     * u mužů 63 let,     * u žen           o 59 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,           o 60 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,           o 61 let, pokud vychovaly dvě děti,           o 62 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo           o 63 let.

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 3 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řešení : Opravena chyba ve výpočtu v programu %MZDT005-Předstihové řízení - program nejprve stanovil základní datum nároku - potom poznal, že pro základní nároky v rozsahu od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012 má přičítat 2/4 měsíce za každý započatý rok ==> a tím dospěl k novému správnému nároku - jenže potom omylem dospěl s tímto upraveným nárokem do sekce "po 31. prosinci 2012" a zde bral již úplně nesprávné věky odchodu do důchodu ==> úprava spočívá v tom, že pro každý interval základního nároku se výpočet provádí zvlášť, tj.     a) do 31. prosince 1995     b) od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2012     c) po 31. prosinci 2012 MZD 2040593.1 11112009 11112009 PB PB MZD 5R Chyba v programu seznam dle kategorií Zadání : při tisku sestavy: seznam -> seznam dle kategorií se nám zobrazí chybové hlášení <UNDEFINED>SET102+3^%MZDT051 *KEY  -  volejte správce systému. Tato chyba se objevila po instalaci poslední aktualizace. Řešení : 1) opravena chyba zavlečená při interních modernizacích průchodu 2) upraveno formátování sumáře (přidány hlavičky sloupců) a opraveno sčítání v sumáři MZD 2040594.1 30112009 30112009 PB PB MZD 5N Trexima - nesrovnalosti u hrubé mzdy v součtu (MP) Zadání : přeposílám vám žádost Treximy o opravu dat. To třetí čtvrtletí se nám taky nelíbí, ale když si to vyjedeme znovu, vychází stejná chyba. Proto posílám i součet výplatních pásek.  Prosíme o případnou opravu, abychom mohly zaslat správná data. -----Original Message----- From: Žaneta Dvořáčková [mailto:dvorackova@trexima.cz] Subject: Šetření ISPV - nesrovnalosti v datech- hrubé mzdy při kontrole statistických dat, která jste poslali do šetření ISPV za firmu xxx, jsme srovnáním hrubé mzdy (položky MZDA, NAHRADY a POHOTOV z MP souboru) za jednotlivé zaměstnance za leden až září 2009 a součtu položek HRMZDYQ za 1., 2. a 3. čtvrtletí 2009 za celý ekonomický subjekt (soubory MI) zjistili významné  rozdíly. Podrobný přehled významných rozdílů je obsažen v přiloženém souboru "rozdily1.xls". Řešení : Diagnóza příčiny : tato fatální chyba spočívá v tom, že při předělávání "do souboru MP dávat data jen za poslední kvartál, do souboru MI dávat data za celé období" bylo přesunuto na špatné místo nastavování položky MZDY a její sčítání do celkové položky HRMZDYQ. Jinými slovy - MZDA se do HRMZDYQ vůbec nedostávalo a HRMZDYQ obsahuje dosud pouze součet NAHRADY+POHOTOVOST. Oprava :  - upraven program %MZDT241-statistika Trexima od roku 2009 - přesunuto nastavování proměnné MZDA a její načítávání do HRMZDYQ MZD 2040595.1 16122009 16122009 PB PB MZD 5N %MZM51-průměry DNP nemá od 01/2009 smysl Zadání : 1) počínaje rokem 2009 se změnil princip výpočtů náhrad za pracovní neschopnosti, který je nyní počítán přes hodiny/pracovní dny a na základě "Průměru pro pracovně-právní účely" (=stejným průměrem jako dovolená a ostatní náhrady) - k tomuto účelu existuje matriční obrazovka %MZM52-průměry PP 2) do roku 2009 se nemocenské počítaly přes kalendařní dny a hlavně jiným průměrem (označovaný jako "Hrubý denní výdělek" nebo neformálně také "Průměr pro DNP") - k tomuto účelu existuje matriční obrazovka %MZM51-průměry DNP, která je ale počínaje rokem 2009 "k ničemu" (a má smysl pouze na prohlížení historických dat resp. čeká na to, jestli případně zákonodárci nereinkarnují průměry pro DNP) Řešení : Do matriční obrazovky %MZM51-průměry DNP přidán následující informativní text +------------------------------------------------------------------------------+ |        Počínaje 01/2009 nemají data v této obrazovce praktický smysl.        | |  Tato obrazovka má smysl pouze pro prohlížení historických dat do roku 2008. |

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 4 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── +------------------------------------------------------------------------------+ MZD 2040596.1 16122009 16122009 PB PB MZD 5N OČR z minulého měsíce a tisk příloh k žádostem Zadání : Teď jsme dostaly zpětně OČR od 30.11. Sice jsem všechny upozorňovala, ale ... Neschopnost zpětně jde , ale OČR zpětně nefunguje i když do matrice /dávky nem.poj./ zadáme nyní v prosinci  OČR=366,datum začátku=30.11.konec nemoci =29.11.  Nevyjede nám formulář pro sociálku a tudíž nemůžeme poslat a člověk nedostane  nic. -------------------------------------------------------------------------------- From: Pavel Bezstarosti [mailto:pavel.bezstarosti@idea.cz]  Sent: Friday, December 11, 2009 3:05 PM máte pravdu, že pokud v měsícic 12/2009 zadáte na řádek 366 OČR od 30112009 do nějakého data XY v 12/2009, tak tato dávka nevyjede v rámci programu %MZDT240-tisk příloh k žádostem od roku 2009. Jinak samotné spočtení řádku 366 => vykážou se omluvené hodiny zasahující do 12/2009 a ve vypočtených Kč bude 0, tak to je jistě v pořádku. Příčinou, proč to nevyjede v %MZDT240-tisk příloh k žádostem od roku 2009 je to, že tam máme nyní podmínku "ostatní jenom ty, které začínají v tomto měsíci"  .. ; z pracovní neschopnosti a karantény (103-107) ber jen ty, které v tomto měsíci překročí poprvé 14tý den  .. ; ostatní jenom ty, které začínají v tomto měsíci Nyní to můžete dočasně vyřešit následovně : 1) zadejte si do 366-OČR provizorně od 1.12.2009 do XY => vytiskněte si %MZDT240-tisk příloh k žádostem od roku 2009 a toto použijte 2) pak zadejte si 366-OČR správně od 30.11.2009 do XY a toto takto nechte ve výplatách -- v obou těchto případech je úplně jedno, co máte v matriční obrazovce %MZM54 - dávky nemocenského pojištění My zde probereme, kdy a jak zahrnovat OČR do %MZDT240-tisk příloh k žádostem od roku 2009 - předběžně to vypadá tak, že to změníme na "zahrnuj tam takové dávky, které zasahují do aktuálního měsíce" Řešení : Upraven program %MZDT240-tisk příloh k žádostem od roku 2009  1) dosud se v programu zpracovávalo pro řádky 366+367+372 jen takové, které "začínají v tomto měsíci" 2) nově upraveno tak, aby se v případě 366-OČR do zpracování zahrnovaly všechny dávky, které "zasahují do tohoto měsíce" ==> pokud je ve výplatách za 12/2009 zadáno OČR od 30.11.2009 do nějakého data v prosinci, tak se do sestavy nově zahrne ==> dále v rozpisu rozhodného období se půjde podle "začátku dávky" - tj. v tomto případě od 10/2009 dozadu do 11/2008   MZD 2040597.1 16122009 16122009 PB PB MZD 5N ELDP a chybné vykazování dnů u DPČ Zadání : Pokud máme u DPČ výstup v průběhu měsíce a tento měsíc nemá více jak 2000,- Kč, tak se na ELDP zobrazuje vždy chybný počet dnů. Tento měsíc se nemá započítávat do počtu dnů. Řešení : Opravena chyba ve stanovování "počtu dnů" do ELDP - pro měsíc "X" se započítává 0 do počtu dnů - pro měsíc " " se započítává tolik dnů v měsíce, které překrývají jeho smlouvu (nástup-výstup) - dosud se v případě měsíce "X" z počtu dnů v měsíci, které překrývají jeho smlouvu (nástup-výstup), odečítaly vždy plně všechny KD v daném měsíci

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 5 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Příklad 1 : zaměstnanec na DPČ měl nástup 6.5.2009, výstup 8.10.2009, v měsíci 10/2009 měl příjem < 2000 => dosud program chybně počítal 156 dnů (od 6.5. do 8.10.) minus 31 (počet KD v 10/2009) = chybných 125 => nově bude program počítat 156 dnů (od 6.5. do 8.10.) minus 8 (doba z 10/2009 do propuštění 8.10.) => 148 Příklad 2 : zaměstnanec na DPČ měl nástup 1.1.2009, výstup 8.10.2009, v měsících 5+10/2009 měl příjem < 2000 => dosud program chybně počítal 281 dnů (od 1.1. do 8.10.) minus 31+31 (počet KD v 5+10/2009) = chybných 219 => nově bude program počítat 281 dnů (od 1.1. do 8.10.) minus 31 (počet KD v 5/2009) minus 8 (doba z 10/2009 do propuštění 8.10.) => 281-31-8 = 242 MZD 2040598.1 18122009 18122009 PB PB MZD 5N Chyba při ukončování měsíce Zadání : Počínaje poslední verzí 2009.10 je v programu na ukončení měsíce chyba, která při ukončení roku způsobí úplné zrušení  všech dat v matriční obrazovce %MZM8-dovolené.  Řešení : Upraven program %MZDKMES-ukončení měsíce. Pokud někdo již spustil ukončení 12/2009, tak je možné tento krok vrátit pomocí programu %MZDOMES-odukončení měsíce (a následně nainstalovat přiložený program a ukončit 12/2009 znovu). MZD 2040599.1 28122009 28122009 PB PB MZD 5N Výpočet důchodového věku II Zadání : Platí novela č 306/2008 Sb. viz tabulka dole, která prodloužila odchod do důchodu na 65 let.  ; rok narození    muž        0          1          2          3          4          5+  I ROK<1936 S ADD="60r       \57r       \56r       \55r       \54r       \54r       \53r       "   I ROK=1936 S ADD="60r+2m    \57r       \56r       \55r       \54r       \54r       \53r       "  I ROK=1937 S ADD="60r+4m    \57r       \56r       \55r       \54r       \54r       \53r       "  I ROK=1938 S ADD="60r+6m    \57r       \56r       \55r       \54r       \54r       \53r       "  I ROK=1939 S ADD="60r+8m    \57r+4m    \56r       \55r       \54r       \54r       \53r       "  I ROK=1940 S ADD="60r+10m   \57r+8m    \56r+4m    \55r       \54r       \54r       \53r       "  I ROK=1941 S ADD="61r       \58r       \56r+8m    \55r+4m    \54r       \54r       \53r       "  I ROK=1942 S ADD="61r+2m    \58r+4m    \57r       \55r+8m    \54r+4m    \54r+4m    \53r       "  I ROK=1943 S ADD="61r+4m    \58r+8m    \57r+4m    \56r       \54r+8m    \54r+8m    \53r+4m    "  I ROK=1944 S ADD="61r+6m    \59r       \57r+8m    \56r+4m    \55r       \55r       \53r+8m    "  I ROK=1945 S ADD="61r+8m    \59r+4m    \58r       \56r+8m    \55r+4m    \55r+4m    \54r       "  I ROK=1946 S ADD="61r+10m   \59r+8m    \58r+4m    \57r       \55r+8m    \55r+8m    \54r+4m    "  I ROK=1947 S ADD="62r       \60r       \58r+8m    \57r+4m    \56r       \56r       \54r+8m    "  I ROK=1948 S ADD="62r+2m    \60r+4m    \59r       \57r+8m    \56r+4m    \56r+4m    \55r       "  I ROK=1949 S ADD="62r+4m    \60r+8m    \59r+4m    \58r       \56r+8m    \56r+8m    \55r+4m    "  I ROK=1950 S ADD="62r+6m    \61r       \59r+8m    \58r+4m    \57r       \57r       \55r+8m    "  I ROK=1951 S ADD="62r+8m    \61r+4m    \60r       \58r+8m    \57r+4m    \57r+4m    \56r       "  I ROK=1952 S ADD="62r+10m   \61r+8m    \60r+4m    \59r       \57r+8m    \57r+8m    \56r+4m    "  I ROK=1953 S ADD="63r       \62r       \60r+8m    \59r+4m    \58r       \58r       \56r+8m    "  I ROK=1954 S ADD="63r+2m    \62r+4m    \61r       \59r+8m    \58r+4m    \58r+4m    \57r       "  I ROK=1955 S ADD="63r+4m    \62r+8m    \61r+4m    \60r       \58r+8m    \58r+8m    \57r+4m    "  I ROK=1956 S ADD="63r+6m    \63r       \61r+8m    \60r+4m    \59r       \59r       \57r+8m    "  I ROK=1957 S ADD="63r+8m    \63r+4m    \62r       \60r+8m    \59r+4m    \59r+4m    \58r       "  I ROK=1958 S ADD="63r+10m   \63r+8m    \62r+4m    \61r       \59r+8m    \59r+8m    \58r+4m    "  I ROK=1959 S ADD="64r       \64r       \62r+8m    \61r+4m    \60r       \60r       \58r+8m    "  I ROK=1960 S ADD="64r+2m    \64r+2m    \63r       \61r+8m    \60r+4m    \60r+4m    \59r       "  I ROK=1961 S ADD="64r+4m    \64r+4m    \63r+4m    \62r       \60r+8m    \60r+8m    \59r+4m    "  I ROK=1962 S ADD="64r+6m    \64r+6m    \63r+8m    \62r+4m    \61r       \61r       \59r+8m    "  I ROK=1963 S ADD="64r+8m    \64r+8m    \64r       \62r+8m    \61r+4m    \61r+4m    \60r       "  I ROK=1964 S ADD="64r+10m   \64r+10m   \64r+4m    \63r       \61r+8m    \61r+8m    \60r+4m    "  I ROK=1965 S ADD="65r       \65r       \64r+8m    \63r+4m    \62r       \62r       \60r+8m    "  I ROK=1966 S ADD="65r       \65r       \65r       \63r+8m    \62r+4m    \62r       \61r       "  I ROK=1967 S ADD="65r       \65r       \65r       \64r       \62r+8m    \62r       \61r+4m    "  I ROK=1968 S ADD="65r       \65r       \65r       \64r       \63r       \62r       \61r+8m    "

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 6 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I ROK>1968 S ADD="65r       \65r       \65r       \64r       \63r       \62r       \62r       " Řešení : 1) vytvořeny nové odvozené matriční údaje Kód   Popis                                                     Typ 118D  Vypočtený datum vzniku nároku na starobní důchod          D8  118O  Odvozený datum vzniku nároku na starobní důchod           D8  118V  Vypočtený důchodový věk                                   C10 , kde  M118V je informativní textová hodnota vypočteného důchodového věku ve formátu "61r+4m" M118D je vypočtený datum vzniku nároku na starobní důchod dle M109D-data narození a M118V-důchodového věku M118O je odvozený datum vzniku nároku na starobní důchod, který by se měl používat do všech výstupů     - při odvozování se nejprve bere zadanou hodnotu M118-zadaný datum vzniku nároku na starobní důchod     - a jen pokud není tento údaj k dispozici, tak se bere M118D-vypočtený datum vzniku nároku na starobní důchod 2) upraven formát tiskové sestavy %MZDT005-předstihové řízení - přidány nové sloupce s důchodovým věkem a vypočteným datem vzniku nároku na starobní důchod MZD 2040600.1 28122009 28122009 PB PB MZD 5K Náhrada za opotřebení vlastního zařízení Zadání : Lze někde v matrici či jinde v programu zadat částku, kterou přidáváme jednomu zaměstnanci pravidelně měsíčně ke mzdě, za opotřebení vlastního zařízení. Nyní používám mzd.složku č. 345, abych na ni nemusela měsíc co měsíc myslet, a natáhla by se do dobírky sama. Řešení : Na toto použijte mechanismus %MZDAUT-automatické hodnoty k přičtení z podmenu IDEA-mzdy / dobírka      Osobní číslo   : 3       Kožušníková Alena    Mzdový řádek   : 345  Ostatní výplaty nezahrnované do mezd                                                                             1. Hodiny         :                                                  2. Koruny         : 2000.00                                            - první měsíc musíte na Změnit údaj číslo zvolit povel N-nastav hodnoty z tohoto záznamu, který naplní Kč k přičtení u daného řádku - v dalších měsících se bude Kč k přičtení plnit automaticky během %MZDKMES-ukončení měsíce v okamžiku "vstupu do nového měsíce"   Tento mechanismus bude v nejbližší verzi mírně změněn - zadávání jako takové zůstane - ale hodnoty do výplat se bude plnit při každém přepočtu výplaty automaticky a nikoli simulací plnění "Kč k přičtení" při vstupu do nového měsíce MZD 2040601.1 28122009 28122009 PB PB MZD 5N Změna mechanismu 'automatické hodnoty k přičtení' Zadání : Zjednodušit mechanismus %MZDAUT-automatické hodnoty k přičtení z podmenu IDEA-mzdy / dobírka - zadávání jako takové zachovat - ale hodnoty do výplat plnit při každém přepočtu výplaty automaticky a nikoli simulací plnění "Kč k přičtení" při vstupu do nového měsíce Řešení : 1) odstraněno plnění položek "Kč/Hodiny k přičtení" během ukončení měsíce a vstupu do nového měsíce 2) nově se data zadaná v programu %MZDAUT-automatické hodnoty k přičtení plní vždy během výpočtu mezd 3) po instalaci verze s touto úpravou dojde k automatickému promazání dat v položkách "Kč/Hodiny k přičtení" tak, aby  nebyla zadaná data ve výplatách 2x 4) rozšířen program %MZDZRA-zadávání výplat dle řádků - pomocí povedu A-data z automatického přičítání je možné přímo z výplaty zobrazit zadané automatické hodnoty k přičtení

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 7 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MZD 2040602.1 29122009 29122009 PB PB MZD 5K Trexima - nesrovnalosti v počtu osob Zadání : Z Treximy občas dorazí hlášení následujícího formátu : *********************************************************** při kontrole statistických dat, která jste poslali do šetření ISPV za firmu XY jsme zjistili následující nesrovnalosti: V souboru MP (údaje za jednotlivé zaměstnance) je obsaženo méně záznamů (zaměstnanců) než uvádíte v průměrném počtu fyzických osob (položka POCFYZQ v souboru MI). K této nesrovnalosti nejčastěji dochází, když - v MP souboru nejsou zahrnuti propuštění zaměstnanci, - z MP souboru jsou vymazány záznamy s chybami, - v MP souboru není zahrnuta část zaměstnanců (např. management podniku), - v MI souboru v položce POCFYZQ jsou nesprávně zahrnuti i zaměstnanci na dohody, konané mimo pracovní poměr.  Definice údajů o počtech zaměstnanců (položky POCFYZQ a POCPREP) jsou uvedeny v příloze e-mailu.   Žádáme Vás o vysvětlení nesrovnalosti a zajištění opravy v datech, která budete posílat v lednu 2010 (údaje za leden až prosinec 2009).  V případě, že si nejste vědomi vlastního pochybení a údaje automaticky pořizuje váš mzdový SW, doporučujeme se obrátit s tímto problémem na firmu, která Vám software pro výpočet mezd dodává. Řešení : V tomto případě bývá problém v nastavení konfiguračním programu %MZDCF67-konfigurace v podmenu IDEA-mzdy / tisky / statistika Trexima - správně má být nastaveno na vstupech 2+3 prázdno, které je znázorňováno jako <dle výpočtu>  1. Kód územní jednotky (LAU1)                               : CZ0207          2. Průměrný počet zaměstnanců ve fyzických osobách (POCFYZ) : <dle výpočtu>   3. - přepočtený ve fyzických osobách (POCFYZP)              : <dle výpočtu>  - v tomto případě je na programu na export dat, aby správně spočítal počty zaměstnanců podle toho, co je zahrnuto v exportovaných datech - problémy zde může způsobovat to, pokud tyto vstupy vyplníte nějakými hodnotami platnými pro nějaké období a pak na toto zapomenete - program pak bere tato čísla, která pak nekorespondují s odeslanými daty a počty zaměstnanců zahrnutými do exportu                                                                               MZD 2040603.1 29122009 29122009 PB PB MZD 5N Vyloučené doby v Přílohách k žádosti Zadání : Vloučené doby, které se kryjí s příjmem se neuvádí na ELDP, ale na přílohách k žádosti o DNP se uvádět musí, to je pro jiný účel. Příklad: zaměstnanci, který byl po celý kalendářní měsíc nemocen se zúčtuje odměna - pro účely DNP je to vyloučená doba, musí být proveden zápis na příloze, jinak by se chybně provedl výpočet vyměřovacího základu - pro účely ELDP to není vyloučená doba, tyto dny se neuvedou   Řešení : Upraven program %MZDT240-tisk příloh k žádostem od roku 2009 - v případě výpočtu vyloučených dob pro účely tohoto programu se přeskakuje následující výjimka   "je celý měsíc na nemocenské a má nějaké započitatelné příjmy -> pak se DNP nepočítá do vyloučených dob" a proto se doba DNP započítává do vyloučených dob MZD 2040604.1 05012010 05012010 PB PB MZD 5N ELDP změna ve vyloučených dobách u mateřských dov. Zadání : A) Posílám upozornění na změnu ve vyloučených dobách u mateřských dovolených. Vyloučená doba je jen do dne porodu a dál ne. Když si u nás vyzkouším EL, tak mateřskou máme stále jako vyloučenou dobu.Při skončení prac.poměru po skončení matěřské je momentálně EL špatně. B) Zdá se, že není dobře zpracovaná problematika ELDP pro ženy na mateřské dovolené. Od 1.1.2009 se sledují v ELDP

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 8 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── započtené dny pouze do dne porodu, pak se zbývající celé měsíce "křížkují". Zatím jsem nepotřebovala takový ELDP připravovat, nikdo takový nekončil, ale po skončení roku se to bude týkat zhruba 20 žen. Předpokládám, že datum porodu si program vezme z matrice "děti". Řešení : 1) upraveno stanovování vyloučených dob při generování ELDP - dosud se z vyloučených dob vždy odečítaly všechny kalendářní dny spočítané na řádku 367-Peněžitá pomoc v mateřství - nově se prochází všechny kalendářní dny v rozsahu daném parametry z 367-Peněžitá pomoc v mateřství   * ignorují se takové dny, které jsou "po porodu"   * za den "po porodu" se bere takový den, který je rovno nějakému datu porodu nebo do 28 týdnů po nějakém porodu 2) upraveno stanovování "byla alespoň jeden den na vynětí 2-mateřská dovolená" - toto stanovování se používá k potlačení písmena X, pokud toto platí - stávající logika procházení dnů v období byla rozšířena o to, abychom skončili pokud narazíme na den "po porodu" Pro obě výše uvedené změny se sestavuje tabulku "všech známých datumů narození dětí =porodů " následovně - prochází všechny měsíce období, za které se EDLP generuje, plus aktuální měsíc - v každém měsíci prochází seznam dětí a z jejich RČ odvozuje data narození/porodů ==> jinými slovy : program se snaží nalézt všechny dostupné informace o datech narození/porodů tak, aby program nebyl  choulostivý na přesné zadání dítěte do evidence okamžitě v měsíci narození, ale aby zvládnul i situaci, kdy je dítě do evidence zadáno o měsíc/více měsíců později MZD 2040605.1 11012010 11012010 PB PB MZD 5N 2010.01 Zákonné parametry a konstanty Zadání : Daně: - Roční výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2009 je shodný s výpočtem za rok 2008 - Změna názvů u slevy pro invliditu:   - Ze slevy při částečném invalidním důchodu      na Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (výše slevy 2520/210 Kč zůstává).    - Ze slevy při pobírání plného invalidního důchodu      na Poživatel invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (výše slevy 5040/420 Kč zůstává). - Zvyšuje se sleva na dani na dítě z 890 na 967 Kč měsíčně a z 10 680 na 11 604 Kč ročně. Sociální zabezpečení:   - Ruší se slevy na pojistném – naposledy je lze uplatnit za prosinec 2009   - Zvyšuje se maximální vyměřovací základ z 1 130 640 na 1 707 048 Kč   - V výši odvodů se nic nemění, zůstávají 25% a 6,5% Zdravotní pojištění:   - Zvyšuje se maximální vyměřovací základ z 1 130 640 na 1 707 048 Kč Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti:    – zvyšují se redukční hranice:       1. z 137,55 na 138,43       2. z 206,15 na 207,55       3. z 412,30 na 414,93 Srážky ze mzdy - exekuce na plat   - zvyšují se hranice pro výpočet exekucí na plat:       částka, nad kterou se zabavuje vše z 6930 na 7723       částka na osobu povinného ze 4620 na 5148,67       částka na vyživovanou osobu z 1155 na 1287,17 Řešení : 1) Všechny zmíněné zákonem dané konstanty se automaticky nastaví po instalaci verze 2010.01 2) Upraveny výpočty slevy na pojistném na SZ - nově se bere do úvahy parametr "Měsíc konce účinnosti novely 'zákona o pojistném' a slevách na SZ", který je nastaven na hodnotu 122009

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 9 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── - po tomto měsíci se již slevy na pojistném na SZ nepočítají MZD 2040606.1 14012010 14012010 PB PB MZD 5N Změna matric v budoucnu a nový začátek PP Zadání : Máme následující situaci : V prosinci je nastaveno datum ukončení PP na poslední den v roce. Ve změnách v budoucnu nastavím pro leden nový začátek PP od 1.ledna a konec PP na 31.března Při ukončení měsíce dojde  ke zneaktivnění matrice. Chci se zeptat zda by šlo automaticky při ukončení měsíci zaktivnit matrici na základě nových údajů o začátku a konci  PP ze změn do budoucna? Nebo bych musel ještě do budoucna zadat zaktivnění matrice. Toto nastává u důchodců u PP na dobu určitou na konci roku, kdy mají nastaven datum ukončení PP na 3112 a pokracují dále v následujícím roce. Řešení : Přeskupeno zpracování během ukončení měsíce - nejprve se provádí změny naplánované přes mechanismus "Změny matric v budoucnu" a teprve poté se eventuelně pozná, zda má zaměstnanec nastaveno datum propuštění a zda je třeba provést zneaktivnění matrice a další inicializace MZD 2040607.1 15012010 18012010 PB PB MZD 5N Export mzdových přehledů a rozúčtovávání Zadání : Máme zaměstnance, kteří mají část mzdy placenou z jiného střediska. Dále využíváme program %MZDT244-export mzdových přehledů pro export informací do té firmy. V tomto programu se ale data nechají setřídit pouze podle střediska zaměstnance z matrice a vůbec to nebere ohled na rozúčtovávání. Nešlo by tento program nějak zobecnit? Řešení : A) bohužel naprosto obecné řešení není možné právě vzhledem ke komplexnosti a variabilitě možností při definování mzdových ukazatelů a mzdových přehledů - je-li například definován nějaký komplexní mzdový ukazatel jako matematický operace více položek, z nichž některé jsou brané z matrice/některé z výplaty/některé ze sumárních řádků, tak není možné tyto mzdové ukazatele obecně rozdělit mezi střediska/zakázky B) je ale možné toto zařídit v jednoduchých případech zjednodušit a to je předmětem následující úpravy 1) rozšířen program %MZDT244-export mzdových přehledů - na vstupu "Třídit podle" přidány dvě nové volby US-středisko při rozúčtovávání a UZ-zakázka při rozúčtovávání - je-li mezi zvolenými třídícími hledisky jeden z údajů US/UZ, pak program funguje ve speciálním režimu - v tomto režimu se při zpracování každého zaměstnance nejprve zavolá pomocné rozúčtovávání (stejné jako při skutečném účtování), které celou výplatu rozdělí na střediska/zakázky podle všech dostupných rozúčtovávacích mechanismů - a teprve poté jde připravovat data do mzdových rozborů, kdy do každého předepsaného sloupce se snaží brát data s ohledem na rozúčtovávání - toto funguje správně pro jednoduché součty základních mzdových rádků a jejich hodin/Kč - problémy mohou být v případě součtových řádků, získávání KD/PD, složitých poměrových ukazatelů, započítávání matričních údajů 2) rozšířeny interní funkce na vracení hodin/Kč z mzdových řádků - v případě nastavení příznaku "speciální režimu podle rozúčtovávání" se nevrací prostá požadovaná hodnota z mzdového  řádku, ale z pomocné struktury z rozúčtovávání a dané středisko/zakázku MZD 2040608.1 19012010 19012010 PB PB MZD 5K Ukončení společnosti a následné vyplacení prémií Zadání : Mám dotaz, jak postupovat v případě, že jedna z našich firem zanikla - ukončila svoji činnost k 31.12.2009. Jak mi dnes bylo sděleno, firma bude ještě několika zaměstnancům vyplácet roční prémie za rok 2009, ale až v březnu roku 2010.   V tomto měsíci bude též vratka daně některým ze zaměstnanců.   Jde mi o to, zda mám měsíc prosinec 2009 klasicky ukončit - MZDKMES a měsíce leden 2010 a únor 2010 ukončit bez jakého koliv výpočtu výplat, tudíž nulové a teprve v březnu 2010 si do programu doplnit prémie a vratku daně?

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 10 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řešení : Čistě právně - asi nezanikla, jen propustí všechny/většinu lidí, přestane vyplácet, ale formálně bude ta firma asi pořád evidovaná ... protože jinak by nemohla vyplácet prémie, dělat roční zúčtování. Ale to je asi jedno.   Takže mi vychází následující schéma 1) asi nyní většině lidí dáváte/dali jste M146-datum propuštění k 31122009 - pakliže to ještě nemáte hotovo, tak bych doporučoval použít program %MZDZM-hromadné změny matric z podmenu IDEA-mzdy / matrice / nástroje na úpravy matric   2) pak normálně ukončíte 12/2009   3) pak bych asi v 01/2010 doporučoval dát automatickou archivaci všech propuštěných před 31122009 (program %MZDT103 -  hromadná archivace z podmenu IDEA-mzdy / matrice / archiv) ==> tím se Vám pročistí seznam aktivních lidí (pravděpodobně až tak, že bude klidně i prázdný)   4) pak si budete jednoduše počítat mzdy za 01/2010 a 02/2010 => pakliže nebude koho počítat, tak nebudete nic počítat ani nic tisknout   5) v měsíci 03/2010 si pak vybrané lidi obnovíte z archivu (ať už jednotlivě nebo hromadně), upravíte jim daňovou stupnici a potřebné informace, zadáte roční zúčtování/roční prémie - spočítáte, uzavřete   Snad toto schéma vyhovuje MZD 2040609.1 20012010 20012010 PB PB MZD 5N Nový formulář Přehled o výši pojistného Zadání : ČSSZ dnes zveřejnila na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/nemocenske-pojisteni.htm nový formulář 89 542 6 - Přehled o výši pojistného s platností od 1. 1. 2010 Řešení : 1) Upraven program %MZDT238-Přehled o výši pojistného a dávkách - od 01/2010 se používá nové rozložení tisku 2) rozšířena evidence %MZDCFG7-mzdové účetní - přidán nový parametr "E-mail", který je ve výše uvedeném formuláři použit MZD 2040610.1 21012010 21012010 PB PB MZD 5N DIČO do tisku Potvrzení o příjmech Zadání : Při tisku Potvrzení o zdanitelných příjmech nám do kolonky "Daňové identifikační číslo plátce:" tiskne IČO firmy nikoliv DIČO, vcelku by to možná bylo jedno, neboť většinou se IČ a DIČ shodují, ale u několika firem máme DIČ rozdílné, protože firma má odloučené pracoviště a plátcovu pokladnu. Je možné toto nastavit nějak jinak? Řešení : Opraven překlep v RTF verzi od roku 2009, kde místo ADRDICO bylo chybně ADRICO (tj. jedno chybějící písmenko). V minulých letech nebo v roce 2009 mimo RTF to bylo správně. MZD 2040611.1 21012010 21012010 PB PB MZD 5N e-Podání přehledu o výši pojistného Zadání : Přidat do programu možnost exportu dat pro další zpracování elektronickým podáním přes Portál veřejné zprávy. Informační e-mail od firmy NZ Servs Aktualizace programu PortLink2009 3.0.7 --------------------------------------------------------------------------- Do této aktualizace byl přidán nový modul, doklad, ČSSZ „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“, obsahující  možnost odeslat všechny tři typy tohoto dokladu (normální, opravný a storno), tak aby byla umožněna oprava či zrušení jednou přijatého Přehledu. Dle vyjádření pracovníků technické podpory e-podání ČSSZ by měl jít doklad elektronicky odesílat od 1.10.2009 na ČSSZ přes Portál veřejné správy. Dle informací na webu ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-prehledu-o-vysi-pojisteho-a-vyplacenych-davkach/) je však třeba splnit následující: Pověřené osoby a zastupující organizace se musí pro odesílání PVPOJ registrovat na místně příslušné OSSZ, tedy odevzdat potvrzené "Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách". PVS přijímá e - Podání s PVPOJ v rámci e-služeb důchodového pojištění. Podávající, kteří jsou na PVS již registrováni  k důchodovému pojištění, se pro PVPOJ registrovat na PVS nebudou.

22 LED 2010 Idea.System.CSPUT Hlavní společnost - 11 - 09:12 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nový modul si můžete za ceny dle platného ceníku (http://www.nzservis.cz/www/portlink/cenik_portlink.html) objednat prostřednictvím našeho webového formuláře (http://www.nzservis.cz/www/portlink/objednavka.php). Uživatelé, kteří si chtějí objednat pouze nový modul PVPOJ, mohou využít rovnou odkaz na „Objednávku pouze nových modulů pro verzi PortLink2009“ (http://www.nzservis.cz/www/portlink/objednavka.php?verze=240).  Řešení : Rozšířen program %MZDT238-Přehled o výši pojistného a dávkách - přidána možnost "Export dat do souboru"    Na tomto vstupu je možné zvolit strukturovaný export do souboru ve           formátu e-Podání pro portál veřejné správy. Takto vytvořený soubor je pak      možné zpracovat a odeslat programem PortLink2009 od firmy NZ Servis. Je        nutné tento program mít v nejaktuálnější verzi (k 01/2010 je aktuální          verze označená 3.0.10).                                                                                                                                         Předpokládá se, že jméno souboru bude s příponou .XML.                      - soubor se vytváří podle specifikací daové věty PVPOJ, která je popsána na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-prehledu-o-vysi-pojisteho-a-vyplacenych-davkach/ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Celkem požadavků : 22 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA