18 ÚNO 2009 %CSPUT Hlavní společnost - 1 - 12:28 PB-303 Tisk požadavků Jen řady            <1> IDEA-mzdy Jen požadavky         > Vše Jen zadavatelé        > Vše Jen skupiny           > Vše Jen řešitelé          > Vše Jen priority          > Vše Jen verze             > Vše Podmínka              : <bez omezení> Předmět obsahuje      : <bez omezení> Požadavek obsahuje    : <bez omezení> Příznak obsahuje      : <bez omezení> Vyřešené/Nevyřešené/* ? Vyřešené Datum zadání od       : Od začátku do : Do konce Datum vyřešení od  : 27012009 do : Do konce Požadovaný termín od  : Od začátku do : Do konce Poslední změna od  : Od začátku do : Do konce Třídit podle          : P- Jak stránkovat        ? 0-běžně Jaké texty tisknout   ? 0-žádné Jaké rozložení        ? 1-standardní Převést do řady       : <nepřevádět> Sumáře podle          : <bez sumáře> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MZD 2040453.1 30012009 04022009 PB PB MZD 5N DIAMO Úpravy do importu zaměstnanců a exportu MZD 2040454.1 30012009 04022009 PB PB MZD 5N Rozšíření počtu řádků pro PN - [ne]pracovní úraz MZD 2040455.1 30012009 04022009 PB PB MZD 5N ONTEX Výpočet bonusu na řádku 56 MZD 2040456.1 30012009 30012009 PB PB MZD 5N Zadávání peněžité pomoci v mateřství MZD 2040457.1 03022009 03022009 PB KJ MZD 5N individuální kalendář-chyba při zobrazení dne MZD 2040458.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Informace o důchodovém pojištění na zápočtový list MZD 2040459.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Přílohy k žádostem u nemocenských roku 2009 MZD 2040461.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Seznam nemocí na zápočtovém listu MZD 2040462.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Problémy v komunikaci s ČSSZ-přihlášky/odhlášky MZD 2040463.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Nezobrazuje se popis z číselníku pro údaj M1001 MZD 2040464.1 04022009 09022009 PB PB MZD 5N Nefunguje hromadné obnovení z archivu MZD 2040465.1 09022009 09022009 PB PB MZD 5N Vyloučené doby a nové náhrady 103-107 MZD 2040466.1 09022009 09022009 PB PB MZD 5N Odvozování jména souboru do penzijního fondu MZD 2040467.1 09022009 09022009 PB PB MZD 5N Další volitelné informace na zápočtový list MZD 2040468.1 10022009 10022009 PB PB MZD 5N Problémy s generování přihlášek/odhlášek ČSSZ MZD 2040469.1 10022009 10022009 PB PB MZD 5N Zadávání peněžité pomoci v mateřství MZD 2040470.1 11022009 11022009 PB PB MZD 5N Malá organizace -> změněno na Neplatit u DNP MZD 2040471.1 13022009 13022009 PB PB MZD 5N Zaokrouhlování 1/2 z vyplacené náhrady mzdy za PN MZD 2040472.1 13022009 13022009 PB PB MZD 5K Podmínka vybírající cizince MZD 2040473.1 13022009 13022009 PB PB MZD 5N Tisk příloh k žádosti nerespektuje rozhodné období MZD 2040474.1 13022009 13022009 PB PB MZD 5N Vyčíslování 507-ZP podnik u VČ malých rozsahů MZD 2040475.1 16022009 16022009 PB PB MZD 5N Příkazy k úhradě - problém při propojení do NEO MZD 2040476.1 16022009 16022009 PB PB MZD 5N Příkazy k úhradě - chybí sumární stránka MZD 2040477.1 16022009 16022009 PB PB MZD 5N Zápočtový list - nepotvrzuje se doba nemoci MZD 2040478.1 17022009 17022009 PB PB MZD 5N ELDP a příliš dlouhý název OSSZ MZD 2040479.1 18022009 18022009 PB PB MZD 5N Chybí kód OSSZ na přehledu o výši pojistného ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Celkem požadavků : 26 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA