04 ÚNO 2009 %CSPUT Hlavní společnost - 1 - 16:47 PB-303 Tisk požadavků Jen řady            <1> IDEA-mzdy Jen požadavky         > Vše Jen zadavatelé        > Vše Jen skupiny           > Vše Jen řešitelé          > Vše Jen priority          > Vše Jen verze             > Vše Podmínka              : <bez omezení> Předmět obsahuje      : <bez omezení> Požadavek obsahuje    : <bez omezení> Příznak obsahuje      : <bez omezení> Vyřešené/Nevyřešené/* ? Vyřešené Datum zadání od       : Od začátku do : Do konce Datum vyřešení od  : 01022009 do : Do konce Požadovaný termín od  : Od začátku do : Do konce Poslední změna od  : Od začátku do : Do konce Třídit podle          : P- Jak stránkovat        ? 0-běžně Jaké texty tisknout   ? 1-jen uživatelské Jaké rozložení        ? 1-standardní Převést do řady       : <nepřevádět> Sumáře podle          : <bez sumáře> ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── MZD 2040453.1 30012009 04022009 PB PB MZD 5N DIAMO Úpravy do importu zaměstnanců a exportu Zadání : Po instalaci verze 2009.01 jsou problémy s následujícím : 1) program hlásí "chybí povinný matriční údaj M103JM-jméno" 2) není možné konfigurovat export DNP pro nové řádky 103-105 -------------------------------------------------------------------------------- Mzdy za leden 2009 jsme úspěšně spočítali a přenesli na náš nadřízený podnik. Nově zavedené mzdové řádky 103-107 pro nemocenskou jsme využili nebo alespoň vyzkoušeli. Pomohlo nám to - děkujeme. Některé problémy však přetrvávají.   Přenos kmenových údajů nadále nechodí. Nyní nehlásí chybu, ale žádný údaj se nezapíše. Kontrolní výpis na obrazovce hlásí 0 zapsaných údajů. My jsme si kmenové údaje zapsali ručně, nechtěli jsme riskovat problémy při dalším testování, zvláště když už byly  průběžně vstupovány mzdové podklady. Tento problém nás bude pro další měsíc trápit nejvíce.   Další drobnost jsem objevil při nastavení převodového můstku pro nově vytvořené řádky 103 a dále. Je to v menu Speciality-Diamo-Export dat - Převodový můstek. Objeví se formulář, kde se vyplní Označení složky a 6 údajů. Šestý údaj má v hlavičce: Údaj v souboru – Ukazatel –DNP – Diamo instrukce. Vyplnění DNP nelze udělat,tato položka je pro nově vytvořené mzdové řádky  103 a další přeskakována. U mzdových řádků 361 a dále je u DNP rolovací menu pro výběr.   Pomohl jsem si tak, že jsem využil kopírování převodových můstků z řádků 361 a dále, kde bylo požadované nastavení DNP a nevyhovující údaje jsem pro nové řádky opravil. Řešení : 1) analýza situace %MZDIA01-import kmenových údajů - křestní jméno ani titul nyní v importu nemáte ==> u současných zaměstnanců si jej doplníte a u nových si je budete průběžně doplňovat podle potřeby - upraven samotný import - data z pozic  82,99 obsahují pouze příjmení a proto se nově importují do matričního údaje M103PR-příjmení (dosud to bylo do údaje M103-příjmení, jméno, titul, který již nyní není údajem, který by byl v datech, ale je to počítaný údaj vzniklý složením M103PR-příjmení, M103JM-jméno, M103TI-tituly)  

04 ÚNO 2009 %CSPUT Hlavní společnost - 2 - 16:47 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2) rozšířeny programy %MZDIA10-převodový můstek/%MZDIA12-export podkladů  - programy rozšířeny v sekci zpracování DNP o nové řádky 103-107 MZD 2040454.1 30012009 04022009 PB PB MZD 5N Rozšíření počtu řádků pro PN - [ne]pracovní úraz Řešení : Provedena revize názvů a počtu mzdových řádků pro nové náhrady nemocenského pro rok 2009 - výsledný stav řádků je následující 103   Náhrada PN nemoc a izolace     104   Náhrada PN nepracovní úraz     105   Náhrada při karanténě zákonná  106   Náhrada PN nemoc z povolání    107   Náhrada PN pracovní úraz       - z toho plyne, že oproti verzi 2009.01 jsou  A) nově přidány řádky 106+107 B) u řádku 104 byl změněn popis o "úmyslně způsobené neschopnosti" na "nepracovní úraz" MZD 2040455.1 30012009 04022009 PB PB MZD 5N ONTEX Výpočet bonusu na řádku 56 Zadání : V konfiguraci nadstavby mám nastavenou sazbu pro vyplácení bonusu - 1000,-Kč, která se vyplácí vybraným profesím. Hodiny zadávám ručně do ř. 56, proto mě překvapilo, když /zřejmě vlivem přehrání individuálního kalendáře/ se neprovedl správný výpočet. Je možno striktně brát výpočet podle ručně zadaných hodin ? Po telefonátu s Vámi - závěr: Úpravu pro ř. 56- bonus nastavit tak, aby pro účely výpočtu byl brán fond z kalendáře- základní zadávání a nerespektoval pro tyto účely individuální kalendář přehraný z docházkového systému. Tzn. v děliteli bude použit fond  z pevného kalendáře IDEA. Zrušte, prosím, všechny výjimky: - nedělej, pokud je M124=2 - nedělej, pokud "Druh důchodu obsahuje 13" - nedělej, pokud "Druh důchodu obsahuje 23" - nedělej, pokud M150="Ž" Řešení : Upraven speciální ONTEX algoritmus pro řádek 56-Bonus - jako měsíční fond se bere hodnota ze základního kalendáře - ve verzi 2009.01 se bral měsíční fond s přihlédnutím k datům v individuálním kalendáři Zrušeny všechny výjimky: - nedělej, pokud je M124=2 - nedělej, pokud "Druh důchodu obsahuje 13" - nedělej, pokud "Druh důchodu obsahuje 23" - nedělej, pokud M150="Ž" MZD 2040457.1 03022009 03022009 PB KJ MZD 5N individuální kalendář-chyba při zobrazení dne Zadání : V programu "individuální kalendář zaměstnance" (%MZDKAL) se chybně vypisují názvy dnů podle kalendářního měsíce a  ne podle aktuálně zpracovávaného měsíce ve mzdách. Řešení : Opraveno. MZD 2040458.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Informace o důchodovém pojištění na zápočtový list Zadání : Mám ještě jednu prosbu ohledně zápočtového listu. Můžete tam přidat větu " V období od......do......byl důchodově pojištěn."   Je to z toho důvodu, že zaměstnanec, který se hlásí na Úřadě práce po skončení obdrží od ÚP další nový formulář, který musí znovu k nám přinést, my tam vlastně opíšeme ZL plus k tomu potvrdíme, že byl důchodově pojištěn. Pokud by tato věta byla již na ZL, vyhnuli bychom se dalšímu papírování. Celé si to představuji takto : Byl/a zaměstnán/a    od 01.09.1997 do 15.01.2009 Důchodově pojištěn/a od 01.09.1997 do 15.01.2009

04 ÚNO 2009 %CSPUT Hlavní společnost - 3 - 16:47 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── U nás bude připadat v úvahu ve 100% vždy shodné období. Řešení : Rozšířen program %MZDT177-potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) - přidán nový vstup "Jak 'důchodově pojištěn' ?" s možnostmi 0-netisknout, 1-tisknout - předvoleno je 0-netisknout - pokud je zvoleno 1-tisknout pak se do tisku přidá požadovaný řádek MZD 2040459.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Přílohy k žádostem u nemocenských roku 2009 Zadání : A) na druhé straně "Přílohy k žádosti" se z programu natahuje, že první den pracovní neschopnosti pracoval, pokud to na ř. 103 vyplníme /a je to pravda/. To by tam nemělo být, slouží to pouze pro případy, kdy se jedná o práci v první den nově pokračující nemoci /viz.bod 5 vysvětlivek k Příloze.../  ***************************** 5) Vyplňuje se jen v případě žádosti o ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství, kdy zaměstnanec první den sociální události po část směny pracoval. U nemocenského se tato rubrika vyplní jen v případě, že dočasná pracovní neschopnost bezprostředně navazuje na předchozí dočasnou pracovní neschopnost a zaměstnanec první den této  dočasné pracovní neschopnosti část směny (pracovního dne) pracoval. ***************************** B) program v přehledu vyměřovacích základů/vyloučených dob končí s procházením 12ti měsíců zpátky v takovém měsíci, kdy zaměstnanec neměl vyměřovací základ a již nepokračuje dále - hlášení od zákazníka posilam ti mzdovy list a prilohu k zadosti. V celkove castce na priloze chybi zapocitany mesic leden, protoze v unoru ma cely mesic nemoc (neni zadny vymerovaci zaklad).    Takze si myslim ze na te priloze by mel mesic leden byt, unor by byl s 0 a dale pak podle aktualniho stavu. Aby souce t odpovidal celkovemu VZ za rok 2008. Řešení : Upraven program %MZDT240-Tisk příloh k žádostem od roku 2009 1) zaškrtání a vyplnění odpracovaných hodin první den se provádí pouze v případech    a) řádku 366-Ošetřovné    b) řádku 367-Peněžitá pomoc v mateřství    c) dávek, které mají na prvním místě symbolu znak N=nové pokračování 2) upraven průchod rozhodným obdobím 12ti měsíci zpátky  - v případě, kdy zaměstnanec neměl v daném měsíci VZSZ, tak se hodnota 0 normálně zobrazí v tabulce a průchod dalšími měsíci normálně pokračuje MZD 2040461.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Seznam nemocí na zápočtovém listu Zadání : Je třeba přidat do tisku volitelného přes vstup "Jak tisknout DNP" nové řádky 103-107. Nyní se tam dostanou jen  při volbě "komplektní otisk DNP", ale zobrazují se i Kč, což je nežádoucí. Řešení : Rozšířen program %MZDT177-potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) - upraven popis možností na vstupu "Jak tisknout DNP ?"   0-žádné                                   1-základní vyžadované (361,362,103,104)   2-základní kompletní                      3-kompletní otisk DNP                   - upraveno zpracování nemocí při volbách 2+3 tak, aby braly do úvahy i nově přidané řádky 103-107 MZD 2040462.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Problémy v komunikaci s ČSSZ-přihlášky/odhlášky Zadání : u hlášenky "ONZ" máme u jednotlivců správně vyplněnou adresu včetně státu i místo výkonu práce u jednotlivce i v konfiguraci firmy - představujeme ČR - tedy kód CZ. Nelze elektronicky zaslat, neboť hlásí chybu: neuveden povinný údaj trvalý pobyt, druh výdělečné činnosti neobsahuje povolenou číselníkovou hodnotu a neuveden povinný údaj místo výkonu činnosti - stát. Dokonce se objevilo v kontaktní adrese stát SK, ačkoliv tento člověk nemá zadanou žádnou kontaktní adresu a už vůbec ne SK.

04 ÚNO 2009 %CSPUT Hlavní společnost - 4 - 16:47 PB-303 Tisk požadavků ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řada   Požadavek Zapsáno  Vyřešeno Zadal Řeší Skupina   Verze      PP Termín   Předmět ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Řešení : Opravena sada programů z podmenu IDEA-mzdy / tisky / komunikace s ČSSZ 1) opravena chyba v doplňování státu na základě znalosti PSČ - zde byla chyba, kdy jsem pro prázdné PSČ odvozoval, že tomu odpovídající stát je SK - přitom SK je jen pro PSČ začínající na 890 2) opravena chyba v odvozování kódu činnosti při generování ONZ pro rok 2009 - analogickou úpravu pro ELDP jsem udělal, ale tady mi unikla - resp. udělal jsem jen přesměrování výběrového okna na formuláři) 3) přidán export chybějícího údaje "Pošta" - tento údaj se odvozuje při exportu na základě znalosti PSČ z číselníku %MZC604P-poštovní směrovací čísla 4) doplňování údaje "Místo činnosti" při exportu - přidáno automatické doplňování CZ v případě, že se jedná o 1-přihlášku a údaj je nevyplněn - v dokumentaci http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-oznameni-o-nastupu-do-zamestnani/definice-e-podani-onz/ http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D77F5165-CD01-4AF3-AC75-40D19B64819F/0/DAT_veta_ONZ.htm   se uvádí, že údaj employee.job.per=místo výkonu činnosti (stát) je POVINNÝ pro 1-příhlášky.   - toto bylo změněno od roku 2009, dosud byl tento údaje nepovinný MZD 2040463.1 04022009 04022009 PB PB MZD 5N Nezobrazuje se popis z číselníku pro údaj M1001 Zadání : V všech programech, kde se dosud tisknul popis matričního údaje M1001 z číselníku, se toto netiskne vůbec. Řešení : Opraveno odvozování popisu z číselníků pro "individuální matriční údaje". ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Celkem požadavků : 9 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IDEA